PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TERBET Sp. z o.o. HOME / PARTNERZY / O FIRMIE / SKLEP / KONTAKT / RODO
Prezes Zarządu Kazimierz Kurnicki
Wiceprezes Zarządu Beata Grabowska

Przedsiębiorstwo Budowlane TERBET Sp. z o.o.
05-120 Legionowo,
ul. Jana III Sobieskiego 6
e-mail: terbet@terbet.pl

Biuro Zarządu
tel. 22 784-43-63

CENTRUM SANITARNE
Magdalena Szczepanik
Dyrektor ds. Handlu i Logistyki
tel. 22 784-43-63,
tel. +48 697 909 55
       
BUD. JEDNORODZINNE / BUD. MIESZKANIOWE / MIESZKANIA NA WYNAJEM / BUD. UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  Przedsiębiorstwo Budowlane TERBET Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego 6 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000035370 NIP 536-16-90-655 Kapitał Zakładowy:100 000 PLN Legionowo Copyright © 2022.